Tuesday, 3 March 2015

เมืองทองธานีเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้ง City Campus


อิมแพ็คเมืองทองธานีเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้ง "City Campus" ซึ่งเป็นแคมปัสล่าสุดบนพื้นที่เมืองทองธานี เพื่อเป็นส่วนขยายของการจัดการศึกษาสำหรับรองรับจำนวน นักศึกษาไทยและต่างชาติในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในอนาคตที่จะมาถึง และที่สำคัญที่สุด การร่วมมือระหว่างอิมแพ็คกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสร้าง "ASEAN Creative Center City" หรือเมืองแห่งการสร้างสรรค์ของอาเซียน จะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลให้อิมแพ็คกลายเป็นทำเลทองที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการทางธุรกิจ

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่ต้องมีความพร้อมแบบครบวงจรเพื่อที่ก้าวเข้าสู่การแข่งขันกับเวทีนานาชาติได้อย่างมั่นใจและมีชัยชนะในที่สุด มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ของรัฐที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติภายใต้การดูแลของรัฐบาล ดังนั้น อิมแพ็คจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปกรในการจัดตั้ง ‘City Campus’ บนพื้นที่เมืองทองธานี

โครงการ“City Campus”นี้จะสามารถสร้างโอกาสมหาศาลให้แก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิมแพ็คจะสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจากการที่ได้ศึกษาในห้องเรียนและโอกาสการเข้าฝึกงานจริงกับหน่วยงานต่างๆของอิมแพ็คในลักษณะสหกิจศึกษารวม ไปถึงโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับเราเมื่อจบการศึกษาอีกด้วย


ผศ.ชัยชาญถาวรเวชอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเชื่อว่าอิมแพ็คเมืองทองธานีมีความพร้อมในการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายที่สามารถรองรับการจัดการศึกษา และยังสามารถลดงบประมาณการลงทุนของมหาวิทยาลัยทำให้สามารถตอบรับนโยบายของรัฐได้อย่างตรงเป้าหมายและยังสะท้อนถึงคุณภาพในเชิงผลลัพธ์และผลผลิตส่งผลให้ศักยภาพและการพัฒนาในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง “City Campus” ที่เมืองทองธานีของมหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้โดยในระยะห้าปีแรกจะมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารจำนวน 2 หลังบนพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ด้วยเม็ดเงินลงทุนทั้งหมด 600 ล้านบาทและคาดว่าอาคารการศึกษาหลังแรกจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปีการศึกษา 2558

IMPACT welcomes Silpakorn University to establish a 'City Campus'

IMPACT Exhibition and Convention Center opens its door to welcome Silpakorn University to establish the latest ‘City Campus’, located inside its venue in order to branch out the fields of education as well as to accommodate a huge number of undergraduate, graduate and Ph.D. students in the near future. In particular, the joint venture between IMPACT and Silpakorn University to inaugurate ‘ASEAN Creative Center City’ to serve as a hub for arts, culture and design both locally and internationally will significantly transform IMPACT to become a land of prosperity that captures more attention from business entrepreneurs.

Mr. Paul Kanjanapas, Managing Director of IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. and Executive Director of BLAND, realizes the importance of today’s education which requires one-stop facilities and services to get an active stand to compete and win on international stage with confidence. Silpakorn University has been recognized and honored both locally and internationally as one of the oldest public universities operated under the supervision of the government. Therefore, IMPACT is pleased to partner with Silpakorn University to set up the ‘City Campus’ in our Muang Thong Thani area.

This ‘City Campus’ project will create tremendous opportunities and provide unrivaled benefits to all parties. We, too, will be able to facilitate comprehension and produce qualified students who can foster their knowledge and competencies from classroom education and internship opportunities to gain hands-on experience in various departments across our company through cooperative education programs.

Professor ChaicharnTavornvej, President of Silpakorn University believes that IMPACT Exhibition Center will do what it takes to offer a total integration of facilities and services to accommodate the educational management and help reduce the university’s investment budget, which can fully respond to government policies and will be able to reflect its results orientation and productivity, enhancing its potential and development in relevant areas to finally achieve the objectives of establishing the ‘City Campus’ at Muang Thong Thani. With a total investment of 600 million baht on a 10-rai site, it is expected that the first educational building will be fully operated within academic year 2015.

0 comments:

Post a Comment